Privaatsusreeglid

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE


Biker.ee MTÜ veebilehtede ja teenuskeskkondade vastutav töötleja on:
Biker.ee MTÜ
E-mail: info@biker.ee


Biker.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.
Biker.ee töötleb järgmisi isikuandmeid:
  • e-maili aadress
  • Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse biker.ee kontole sisselogimiseks. Lisaks võidakse kogutud isikuandmeid kasutada meie ja teie vahelise suhte arendamiseks ning kohaldatavate õigusaktidega lubataval määral ka teavitamiseks, reklaamiks ja turunduseks ning statistilistel eesmärkidel. Kogutud isikuandmete avaldamine
Kogutud isikuandmeid võidakse andmebaasist väljastada kohaldatavate õigusaktidega lubatud ja nõutud määral.

Küpsised

Küpsis on tärkidentifikaator, mille me salvestame Teie kõvakettale läbi veebibrauseri, millega Te meie veebilehte külastate. See võimaldab meie süsteemil Teid tuvastada, kui taaskülastate meie veebilehti ja seeläbi parendada Teile osutatavat teenust. Küpsiseid võidakse kasutada ka meie veebilehe kõige sagedamini külastatavaid osasid puudutava teabe kogumiseks. Seda liiklusinfot saab kasutada meie veebilehe sisu täiustamiseks ja selle kasutamise lihtsustamiseks. Kui soovite meie küpsiseid hüljata, saate oma brauseri vastavalt konfigureerida.

Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult. Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 2 aastat viimasest interaktsioonist. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

Käesoleva privaatsuspoliitika muutmine

Meie privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Kõigist privaatsuspoliitika olulistest muudatustest teavitatakse teid meie veebisaidi kaudu.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

  • Õigus oma andmetega tutvuda, parandada, lõpetada töötlemine
  • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  • Andmesubjektil on õigus loobuda otseturunduslikest pakkumistest või saadetud tutvustava e-kirja kõikide või mõne teema osas, saab seda teha pärast sisselogimist kasutaja frofiilis foorumi valikute alajaotuses.
  • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
  • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda Biker.ee poole aadressil (info@biker.ee).
  • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.


Isikuandmete kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks saada palun e-mail aadressil info@biker.ee, kustutamise taotlus vaadatkse üle 72 tunni jooksul.

Kinnitanud:
peatoimetaja Piipz
info@biker.ee